Механізація сільськогосподарського виробництва (для плодоовочівників)

Перейти до сайту підручника
 
 
mech agriculture title 
Матеріали змісту ЕП розроблено на базі паперових підручників:
З.С. Ратомська. Механізація рільництва й садівництва:
Підручник. – К.: Видавництво А.С.К. – 2006. – с. 416
А.Ф.Головчук, В.І.Марченко, В.Ф.Орлов. Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки:
Підручник: У 3 кн. /За ред. А.Ф.Головчука. К.: Грамота. – 2003–2005. Кн. 3: Машини сільськогосподарські/
А.Ф.Головчук, В.І.Марченко, В.Ф.Орлов. – 2005. – 576 с.: іл. – Бібліогр.: с. 571.

Продукт виконаний згідно плану науково-дослідної роботи лабораторії підручникотворення для системи ПТО Інституту ПТО НАПН України
"Методичні основи створення підручника нового покоління для професійно-технічних навчальних закладів"
(№ 0111U002506)
 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Лист МОН України №1/11-20240 від 24.12.2014 р.